Spotify Premium
- Để đăng ký premium. Quý khách vui lòng cung cấp thông tin tài khoản spotify trực tiếp qua Facebook Messenger Chiến Huỳnh hoặc Zalo: 0985.117.022

Trải nghiệm

30.000VND

Dùng thử premium 30 ngày

ĐĂNG KÝ

GÓI 3 THÁNG

79.000VND

Gói Premium 90 ngày

ĐĂNG KÝ

GÓI 6 THÁNG

139.000VND

Gói Premium 180 ngày

ĐĂNG KÝ

GÓI 12 THÁNG

239.000VND

Gói Premium 365 ngày

ĐĂNG KÝ
* ĐẶC QUYỀN PREMIUM